Informatie voor docenten

Leren omgaan met geld voor je 18 jaar bent!

 

De samenleving stelt hogere eisen aan de financiële vaardigheden van burgers. Zij krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en moeten hierdoor steeds vaker beslissingen nemen die een belangrijke financiële component hebben. Digitalisering zorgt er bovendien voor dat de manier waarop we met geldzaken omgaan ingrijpend verandert. Daarnaast vinden veel ouders het lastig om kinderen het goede voorbeeld te geven en financieel op te voeden, met als gevolg dat veel kinderen financiële vaardigheden onvoldoende van huis uit meekrijgen. De schuldenproblematiek onder jongeren blijft een actueel thema.

 

Door kinderen op jonge leeftijd financiële kennis en vaardigheden mee te geven, zullen ze op latere leeftijd beter in staat zijn om zelf bewuste financiële keuzes te maken. Voor kinderen en jongeren in armoede betekent goed leren omgaan met geld een kans om overerving van armoede te voorkomen. Ook het vergroten van hun sociale netwerk (sociaal kapitaal) draagt daaraan bij. Jongeren in Almere, voordat ze 18 jaar worden en zelf verantwoordelijk voor hun geldzaken, leren wat ze moeten en mogen is noodzakelijk.

 

De gemeente Almere vindt het belangrijk dat jongeren leren omgaan met geld en financiële educatie is daarom een belangrijk onderdeel van de preventieactiviteiten in het programma armoede en schulden. De gemeente realiseert zich, dat er van het onderwijs op meerdere belangrijke thema’s actie wordt gevraagd. De gemeente wil samenwerken met bedrijven en maatschappelijke organisaties om kinderen en jongeren te leren omgaan met geld. Doel is scholen te ondersteunen/ontlasten bij het inpassen van leren omgaan met geld in hun lesprogramma.

 

Op deze website kunnen leerkrachten in Almere een gastles over omgaan met geld aanvragen. De gastlessen worden gegeven door medewerkers werkzaam bij financiële instellingen in Almere of vrijwilligers van maatschappelijke organisaties. Daarnaast wijst deze website de weg naar gratis lesmaterialen waarmee een leerkracht zelf een (online) les kan geven. Geinteresseerd in een gastles? Vraag dan hieronder een gastles aan.

    Ga naar de inhoud