Geld Les In ALmere Animatie

Over geldles in Almere

Geldlesinalmere heeft als doel om het hele schooljaar het geven van gratis lessen over goed omgaan met geld op scholen in Almere te stimuleren. 

Omdat er van het onderwijs op verschillende thema’s al veel gevraagd wordt helpt deze website docenten in Almere bij het vinden van een gastdocent die gratis een les over geld komt geven in de klas.

 

Daarnaast is hier een overzicht te vinden van gratis lesmaterialen die bijdragen aan de Nibud leerdoelen. En lesmateriaal dat de gemeente Almere speciaal maakt om diverse activiteiten om jongeren te leren omgaan met geld in de stad extra te ondersteunen.

Nibud leerdoelen

Het Nibud heeft leerdoelen opgesteld, die aangeven wat kinderen bij verschillende leeftijden zouden moeten kennen en kunnen op het gebied van financiële vaardigheden. Lesmaterialen op deze website of waar wij u naar toe leiden, dragen bij aan de Nibud leerdoelen. 

Onderzoek financiële educatie

Opgroeien in armoede heeft negatieve gevolgen voor de cognitieve ontwikkeling en schoolprestaties van kinderen.¹

https://doi.org/10.1037/0003-066X.53.2.185

 

Onderwijs speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van financiële vaardigheden en gedrag. Dit blijkt uit een grootschalig impactonderzoek van de Wereldbank: financiële educatie heeft een significante invloed op financieel gedrag. Onderzoek Wereldbank, Kaiser, Tim. Menkhoff, Lukas, Does financial education impact financial literacy and financial behavior, and if so, when?2017²

 

Financiële educatie van kinderen en jongeren is effectief als aan een aantal voorwaarden is voldaan:³

  • Structurele aanpak. Eenmalige of kortdurende interventies zijn niet genoeg. Het is niet realistisch om te verwachten dat drie lesuren financiële educatie veel effect hebben op gedrag; daarvoor is meer nodig.
  • Aansluiting bij de de belevingswereld van jongeren en bij situaties in het echte leven die op dat moment spelen. Wanneer specifieke onderwerpen worden behandeld en die meteen in de praktijk kunnen worden gebracht, neemt de effectiviteit toe
  • Aansluiting bij de cognitieve, sociale en psychologische ontwikkeling van de kinderen en jongeren en een doorlopende leerlijn aan te bieden.
  • Betrekken van onderwijsprofessionals bij het maken van lesmateriaal dat op school gebruikt wordt en gebruik te maken van bewezen effectieve, activerende didactische methoden.
  • Integratie van financiële vaardigheden in andere thema’s
  • Betrekken van ouders en trainen van docenten.
  • Rekening houden met culturele factoren.

https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/effectieve-manieren-om-verantwoord-financieel-gedrag-te-bevorderen-jan2017.pdf

 

Het internationale PISA-onderzoek laat zien dat één op de vijf 15-jarigen in Nederland de basisvaardigheden mist om alledaagse financiële beslissingen te nemen.⁴ Kinderen met een lagere sociaaleconomische status scoren nog lager. Een grote groep krijgt financiële vaardigheden niet van huis uit mee.

https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/pisa/

Een ruime meerderheid van de vmbo-leerlingen vindt het (heel) belangrijk om op school les te krijgen over omgaan met geld.⁵ https://www.wijzeringeldzaken.nl/bibliotheek-/media/pdf/rapportage-vmbo-leerlingen-en-geld.pdf

 

¹McLoyd, V. C. (1998). Socioeconomic disadvantage and child development. American Psychologist, 53(2), 185–204. https://doi.org/10.1037/0003-066X.53.2.185

² Onderzoek Wereldbank, Kaiser, Tim. Menkhoff, Lukas, Does financial education impact financial literacy and financial behavior, and if so, when? 2017

³ Nibud &  Wijzer in geldzaken (2017). Effectieve manieren om verantwoord financieel gedrag te bevorderen. https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/effectieve-manieren-om-verantwoord-financieel-gedrag-te-bevorderen-jan2017.pdf

⁴ Het PISA Onderzoek is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek dat de kennis en vaardigheden meet van 15-jarige meet. https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/pisa/

⁵ Onderzoek Wijzer in geldzaken (2016) Vmbo-leerlingen en geld https://www.wijzeringeldzaken.nl/bibliotheek-/media/pdf/rapportage-vmbo-leerlingen-en-geld.pdf

Financiën op orde houden wordt steeds ingewikkelder. Het aantal jongeren met schulden groeit. Financiële vaardigheden zijn belangrijk om je jongvolwassen leven goed voorbereid te kunnen starten.

 

Financiële educatie heeft nu nog geen vaste plek in het onderwijs. Daardoor kan er op school maar weinig aandacht aan worden gegeven.

 

De gemeente Almere, scholen, financiële sector en maatschappelijke partners werken samen om jongeren in Almere voordat ze de leeftijd van 18 jaar bereiken geldlessen te geven. Deze lessen worden gegeven door mensen die werkzaam zijn in de financiële sector.

Momenteel wordt deze website gebouwd, zodat scholen en medewerkers uit de financiële sector elkaar makkelijk kunnen vinden voor het samen organiseren van geldlessen. De verwachting is dat deze website in maart 2020 operationeel is.

Ga naar de inhoud